Vertrouwenspersoon

Willem Dieperink is beschikbaar als extern vertrouwenspersoon voor werknemers in diverse organisaties. Zowel omgangs- als integriteitsmeldingen worden behartigd.

Een in alle opzichten veilig werkklimaat is in het belang van elke organisatie en van elke werknemer. Zijn er misstanden, is er sprake van seksuele intimidatie, agressie, geweld of pesten door collega's, dan moet dat bespreekbaar zijn met een collega of leidinggevende. Lukt dat niet, dan kan een werknemer zich wenden tot een interne of externe vertrouwenspersoon.

Een vertrouwenspersoon omgangsvormen (VPO) is aangesteld als aanspreekpunt voor werknemers die binnen een organisatie geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen. Hieronder wordt verstaan: seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie door leidinggevenden of collega's.

Een vertrouwenspersoon integriteit (VPI) is aangesteld als aanspreekpunt voor werknemers die binnen een organisatie geconfronteerd worden met misstanden. Daarbij gaat het om (vermoedens van) integriteitsschendingen.

Willem Dieperink is zelfstandig extern vertrouwenspersoon. Afhankelijk van de opdracht, werkt hij in samenwerking met Buro Vertrouwenspersonen. Tot 2015 was Willem vast verbonden aan dit bureau. Buro Vertrouwenspersonen werkt landelijk en is gevestigd in Leeuwarden.

Willem is aangesloten bij het Noordelijk Netwerk Vertrouwenspersonen.