Samenwerking / Links

Willem Dieperink werkt nauw samen met zijn partner Margje Duursma, coach, trainer en procesbegeleider.
Samen runnen zij ook de Noarder Pleats, buitenverblijf.
Willem Dieperink is aangesloten bij het Noordelijk Netwerk Vertrouwenspersonen.

Alba Academie - www.alba-academie.nl
Bert Hellingerinstituut Nederland - www.hellingerinstituut.nl
Phoenix Opleidingen - www.phoenixopleidingen.nl
Verlieskunde - www.verlieskunde.nl
Hubert Consult - www.hubertconsult.nl
Governance & Integrity - www.gi-nederland.com
Buro Vertrouwenspersonen - www.burovertrouwenspersonen.nl