Counseling

Willem Dieperink counseling, is gericht op emotioneel herstel. De invalshoek is de persoonlijke sfeer. Ervaar je problemen vanuit een emotionele en sociale achtergrond? Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om aanhoudende stress, onzekerheid, somberheid, je ongelukkig voelen, niet lekker in je vel zitten, midlife- en zingevingsvragen.

Counseling is een laagdrempelige vorm van immateriƫle hulpverlening. Het woord counselor komt uit het Engels en betekent letterlijk raadgever. De counselor is qua aandacht en begeleiding vooral gericht op het hier en nu: wat is er nu en wat wordt er nu gemist? Welk verlangen komt of welke verlangens komen hier uit voort?

Eerst werk je aan je herstel met kleine stapjes, kleine veranderingen en verbeteringen in het hier en nu. Geleidelijk aan komt er ruimte om vooruit te kijken.

het hier is het nu
neem de ruimte voor rust en gedachten
het nu is het hier
haal diep adem
(het later zal wachten)

het gedicht 'Kunst' van Eke Mannink