Coaching

Willem Dieperink coaching, richt zich met name op werkgerelateerde vragen. De invalshoek is functioneel. Welke verbeteringen wil je bereiken in de invulling van taken of prestaties? Waar wringt het tussen jouw belangen en mogelijkheden, en die van jouw werkomgeving?

Het kan bijvoorbeeld gaan om een beter evenwicht tussen privé en werk; het hanteren en oplossen van conflicten; nieuwe uitdagingen vinden binnen of buiten de bestaande werksituatie. Vragen voortkomend uit gezinsproblematiek kunnen hiermee samenhangen en deel uitmaken van het coachtraject.

Je handelt vanuit jouw kijk op de wereld om je heen en vanuit jouw kijk op jezelf. Wil je grenzen verleggen, nieuwe doelen bereiken, dan begint dat met het verder ontwikkelen van je kijk op de wereld en op jezelf.

In het coachtraject krijg je instrumenten aangereikt om je meer bewust te worden van je realiteit en je gevoelens daarover. Durf ze onder ogen te zien. Wat veranderd kan worden, kun je veranderen als je dat wilt. Wat niet veranderd kan worden, kun je leren aanvaarden of beter leren hanteren. De nieuwe inzichten gebruik je om je doelen te bereiken. Het coachtraject biedt je begeleiding bij de hieruit voortkomende acties en experimenten.

In de wereld om mij heen,
die ik mijn eigen wereld weet,
in de situatie die mij door het lot is gegeven,
in dat wat dag na dag om mij heen is,
wat mij van dag tot dag opeist,
daarin ligt mijn wezenlijke taak
en de vervulling van mijn bestaan die voor mij open ligt.

Martin Buber