Home

Willem Dieperink is gespecialiseerd in coaching en rouw- en verliesbegeleiding voor particulieren en bedrijven. Ook werkt hij als consultant en vertrouwenspersoon. De praktijk is gevestigd in de Noarder Pleats in Smallebrugge (Zuidwest-Friesland).

Coaching

Coaching is een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen.

Verliesbegeleiding

Verliesbegeleiding is een vorm van professionele begeleiding waarbij de cliënt wordt ondersteund bij rouw- en verliesverwerking.

Advies

De advisering richt zich op de praktische uitwerking van veranderingsprocessen, zoals te volgen strategie en gewenste vaardigheden.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is aangesteld als aanspreekpunt voor meldingen van ongewenste omgangsvormen en/of misstanden in een werksituatie.

Heeft u vragen over coaching, advies, verliesbegeleiding of vertrouwenspersoon?
U kunt contact opnemen.